Informacje od p. Katechetki (5 - 6 latki )

Szanowni Państwo w związku z zaistniałą sytuacją, stanem epidemiologicznym w Polsce zapraszam do wspólnego uczestnictwa z dziećmi we Mszy Świętej.

Transmisje Mszy Świętych prowadzone są aktualnie:

 

TVP1

7.00- Msza święta z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach

10.55- transmisja Mszy świętej z Jasnej Góry

TV Trwam (na stronie internetowej stacji są też dostępne relacje online)

9.30- Msza Święta z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

12.00- Anioł Pański z papieżem Franciszkiem

POLSAT RODZINA

10.30- Transmisja Mszy Świętej ze Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie

TVP POLONIA

13.00- transmisja Mszy świętej z sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Pratulinie

 

Można skorzystać z portalu: https://msza-online.net/msze-swiete-na-zywo-po-polsku/  i o dowolnej godzinie skorzystać z udziału. Na w/w stronie obecne są także linki do Adoracji Najświętszego Sakramentu oraz do różnego rodzaju Nabożeństw.

 

Zapraszam do skorzystania z propozycji jezuickiej „Mocni w Duchu” skierowanej do dzieci:

 

Codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 12.30 będzie emitowany program dla dzieci, zawierający treści biblijne i ewangelizacyjne, przekazywane za pomocą metod aktywizujących oraz interakcyjnych, np. śpiewy, nauka kroków do piosenek, rysowanie, itp.

Najlepiej subskrybować kanał i kliknąć dzwoneczek, żeby mieć o nim przypomnienia. Warto uruchomić go na telewizorze lub ekranie komputera. Dobrze byłoby stworzyć dziecku przestrzeń, by mogło coś narysować, poruszać się, itp.

Poniżej link do prezentacji „Mocni w Duchu" Tv Live dla dzieci:

https://www.youtube.com/watch?v=CkeP3Npgspc&feature=youtu.be 

Link do strony „Mocni w Duchu" TV Live, gdzie mają miejsce transmisje na żywo:

https://www.youtube.com/channel/UCgL3a6q9tsuESV3gxc5A80g 

 

 

Moja propozycja scenariusza do wykorzystania w czasie rozmowy z dzieckiem na temat „Ostatnia Wieczerza”

 

 

WPROWADZENIE K. wcześniej przygotowuje nakryty białym obrusem i przyozdobiony kwiatami stół. Na początku katechezy siada z dziećmi na dywanie, rozmawiając z nimi o przyniesionych pamiątkach. To jest zasuszony kwiatek. Zerwałem go w dniu moich piętnastych urodzin. Wybraliśmy sie wtedy z kolegami na wycieczkę. Gdy teraz tego kwiatka dotykam, przypominają mi się miłe, uśmiechnięte twarze moich przyjaciół.

Jakie pamiątki posiadacie w domu?

Kogo wam one przypominają?

 

pozwala dzieciom na spontaniczne dzielenie się wspomnieniami. Następnie podsumowuje rozmowę: Gromadzimy różne pamiątki. Są one dla nas czymś cennym, bo przypominają kochane osoby. Dziś chcę wam powiedzieć o najwspanialszej pamiątce, jaką pozostawił nam Pan Jezus.

 

PODANIE PRAWDY

zaprasza dzieci do stołu i w podniosły sposób opowiada im o wydarzeniach z ostatniej wieczerzy. W uroczysty wieczór przed swoją męką Pan Jezus zaprosił swoich uczniów do stołu. Chciał spożyć z nimi świąteczną kolację, która nosi nazwę ostatniej wieczerzy. Wybrał dla niej wieczernik – obszerną salę, gdzie zgromadzili się wszyscy, podobnie jak my teraz. Powiedział im, że jest to szczególna wieczerza. Dotąd nikt nigdy do takiej wieczerzy z Panem Jezusem nie zasiadał. Dopiero potem ludzie będą zapraszani do udziału w tej uczcie. Posłuchajmy, co Pan wtedy zrobił. K. odtwarza z taśmy tekst Ewangelii według św. Mateusza, a potem mówi: Niech każde z was położy na stole otwartą dłoń. Za chwilę podam wam na nią po kawałku chleba. Będziemy go jeść w ciszy. Podczas spożywania go starajcie się wyobrazić sobie, że to Pan Jezus daje wam ten chleb. K. odtwarza z taśmy magnetofonowej stosowną muzykę, na tle której męski głos recytuje słowa: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”. Dzieci w skupieniu spożywają chleb. Po skończonej medytacji K. pokazuje obraz przedstawiający ostatnią wieczerzę, zadając pytania: – Co Pan Jezus uczynił podczas ostatniej wieczerzy? – Co powiedział, gdy wziął w swoje ręce chleb? – Co powiedział, gdy wziął w ręce kielich z winem? – O co prosił swoich uczniów? (aby czynili to samo na Jego pamiątkę)

 

            POGŁĘBIENIE

podsumowuje: Gdy Pan Jezus wziął chleb i kielich z winem, zachęcił uczniów: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”, „Bierzcie i pijcie, to jest Krew moja”. Wtedy chleb przestał być zwykłym chlebem, wino przestało być zwykłym winem. W znaku chleba i wina Pan Jezus pozostawił wszystkim ludziom na ziemi samego siebie. W znaku chleba i wina uczniowie łączyli się z Panem Jezusem, z Jego męką, śmiercią i z Jego zmartwychwstaniem. Jest to najwspanialsza pamiątka Pana Jezusa. Na koniec poprosił swoich uczniów, żeby na pamiątkę ostatniej wieczerzy czynili to samo co On. – Kiedy słyszymy słowa „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”, „to jest Krew moja”? 150 K. odtwarza z taśmy magnetofonowej słowa kapłana, wypowiadane przy przeistoczeniu. – Kto wypowiada te słowa? K. kładzie na stole przygotowaną wcześniej patenę z hostią oraz kielich i wyjaśnia dzieciom: Podczas Mszy św. kapłan bierze do rąk chleb, który jest okrągłym opłatkiem. Powtarza nad nim to samo, co Pan Jezus powiedział na ostatniej wieczerzy: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”. Następnie bierze kielich z winem i mówi nad nim: „Bierzcie i pijcie, to jest Krew moja”. Wtedy staje się cud: chleb i wino nie są już zwykłym chlebem i winem, tylko prawdziwym Ciałem i Krwią Pana Jezusa. W znaku chleba i wina jest od tej chwili obecny prawdziwy Pan Jezus, który dla nas umiera i zmartwychwstaje. Jest to ta sama pamiątka, którą pozostawił nam podczas ostatniej wieczerzy. Każda Msza św. jest więc najwspanialszą pamiątką Pana Jezusa. W znaku chleba i wina Pan Jezus jest naprawdę obecny, żywy i prawdziwy.

 

            ZASTOSOWANIE

budzi w dzieciach wdzięczność za dar Eucharystii i podaje motywację do częstego udziału we Mszy św.: – Za co dziś chcecie podziękować Panu Jezusowi? (za to, że zostawił nam najwspanialszą pamiątkę – siebie samego w znaku chleba i wina; za to, że nas kocha i chce być z nami) – W jaki sposób możemy podziękować Panu Jezusowi? Dzieci mogą spontanicznie wypowiadać swoje modlitwy lub zaśpiewać piosenkę „Jezus jest tu”. – Co możemy zrobić w niedzielę? (uczestniczyć we Mszy św.)

 

Obraz Ostatnia Wieczerza:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostatnia_Wieczerza_(obraz_Leonarda_da_Vinci)#/media/Plik:The_Last_Supper_-_Leonardo_Da_Vinci_-_High_Resolution_32x16.jpg

Kolorowanka:

https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/images/zdalne-lekcje-religii/sp1/zad_kl_1-2_SP_Ksiega_biblijnych_zagadek-Ostatnia_Wieczerza.pdf

 

 

 

 

Proszę o przygotowanie wydmuszek z jajek, farb - wkrótce będziemy je potrzebować do wykonania pisanek.

 

Katechetka

 
Informacje od p. Katechetki (3 - 4 latki )

Szanowni Państwo w związku z zaistniałą sytuacją, stanem epidemiologicznym w Polsce zapraszam do wspólnego uczestnictwa z dziećmi we Mszy Świętej.

Transmisje Mszy Świętych prowadzone są aktualnie:

 

TVP1

7.00- Msza święta z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach

10.55- transmisja Mszy świętej z Jasnej Góry

TV Trwam (na stronie internetowej stacji są też dostępne relacje online)

9.30- Msza Święta z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

12.00- Anioł Pański z papieżem Franciszkiem

POLSAT RODZINA

10.30- Transmisja Mszy Świętej ze Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie

TVP POLONIA

13.00- transmisja Mszy świętej z sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Pratulinie

 

Można skorzystać z portalu: https://msza-online.net/msze-swiete-na-zywo-po-polsku/  i o dowolnej godzinie skorzystać z udziału. Na w/w stronie obecne są także linki do Adoracji Najświętszego Sakramentu oraz do różnego rodzaju Nabożeństw.

 

Zapraszam do skorzystania z propozycji jezuickiej „Mocni w Duchu” skierowanej do dzieci:

 

Codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 12.30 będzie emitowany program dla dzieci, zawierający treści biblijne i ewangelizacyjne, przekazywane za pomocą metod aktywizujących oraz interakcyjnych, np. śpiewy, nauka kroków do piosenek, rysowanie, itp.

Najlepiej subskrybować kanał i kliknąć dzwoneczek, żeby mieć o nim przypomnienia. Warto uruchomić go na telewizorze lub ekranie komputera. Dobrze byłoby stworzyć dziecku przestrzeń, by mogło coś narysować, poruszać się, itp.

Poniżej link do prezentacji „Mocni w Duchu" Tv Live dla dzieci:

https://www.youtube.com/watch?v=CkeP3Npgspc&feature=youtu.be 

Link do strony „Mocni w Duchu" TV Live, gdzie mają miejsce transmisje na żywo:

https://www.youtube.com/channel/UCgL3a6q9tsuESV3gxc5A80g 

 

 

Obraz Ostatnia Wieczerza:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostatnia_Wieczerza_(obraz_Leonarda_da_Vinci)#/media/Plik:The_Last_Supper_-_Leonardo_Da_Vinci_-_High_Resolution_32x16.jpg

Kolorowanki:

https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/images/zdalne-lekcje-religii/sp1/zad_kl_1-2_SP_Ksiega_biblijnych_zagadek-Ostatnia_Wieczerza.pdf

 

https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/images/zdalne-lekcje-religii/sp1/zad_kl_2-4_SP_Ksiega_biblijnych_zagadek-Jesus_w_Jerozolimie.pdf

 

https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/images/zdalne-lekcje-religii/sp1/zad_kl_1-2_SP_Wielka_ksiega_biblijnych_lamiglowek-Niedziela_Palmowa.pdf

 

Piosenka:

https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c&list=PL7Lg168IaC6QDAzGhO8ZPRo7nM_jIqHU2

 

Proszę o przygotowanie wydmuszek z jajek, farb - wkrótce będziemy je potrzebować do wykonania pisanek.

 

Katechetka

 

 

 

czwartek 3 grudzień 2020
1444520
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
1027
1186
6292
3779

BIP Logo

Godło Polski i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej - przeniesienie do strony głównej serwisu