Godziny

Zajęcia dnia        

600 - 800

Schodzenie się dzieci do przedszkola, kontakty indywidualne
z rodzicami, rozmowy indywidualne z dziećmi;

Czynności opiekuńcze; zabawy według zainteresowań dzieci.

800 - 845

Wspieranie rozwoju dzieci poprzez zabawy dydaktyczne,
ćwiczenia mowy, zabawy ruchowe i konstrukcyjne;
ćwiczenia poranne.

845 - 900

Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.

900 - 930

Śniadanie

930 - 1030

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i tworzenie okazji do obserwowani dzieci podczas odkrywania oraz eksperymentowania; podejmowanie zabaw badawczych i konstrukcyjnych.

1030 - 1145

Wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe
na świeżym powietrzu.

1145 - 1200

Przygotowanie do obiadu.

1200 - 1230

Obiad

1230 - 1300

Kształtowanie zachowań prozdrowotnych, zapewnienie dzieciom różnych form relaksu;

1300 - 1345

Praca indywidualna, ćwiczenia stymulacyjne, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, czynności opiekuńcze.

1345 - 1400

Przygotowanie do podwieczorku, wdrażanie zasad higieny
i kulturalnego zachowania się przy stole.

1400 - 1415

Podwieczorek

1415 - 1700

Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci.

Praca kompensacyjno - wyrównawcza.

Prace gospodarczo - porządkowe w sali i w półkach indywidualnych.

Rozchodzenie się dzieci do domów.

 

środa 3 marzec 2021
1550278
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
503
1211
4535
3103

BIP Logo

Godło Polski i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej - przeniesienie do strony głównej serwisu