Serduszka 2020

Dzień Babci i Dziadka - Serduszka

Dziś dla Babci słońce mamy
i całuski dla Dziadziusia,
dziś życzenia wnuczek składa
i piosenki śpiewa wnusia.
Aby Babcia i Dziadunio w zdrowiu długo żyli,
aby uśmiech dla nas mieli w każdej wolnej chwili.

Dzień Babci i Dzień Dziadka to jedne z najpiękniejszych dni w roku. Tę okazję dzieci z grupy „Serduszka” uczciły występem dla ukochanych Babć i Dziadziusiów, recytując wierszyki i śpiewając piosenkę. Było również głośne „Sto lat”. Jako pamiątkowe prezenty dzieci przygotowały piękne laurki, aby wręczyć je wraz
z życzeniami kochanym Babciom i Dziadkom. Do serdecznych życzeń przyłączają się również panie z grupy „Serduszka”.

Kochane Babcie, kochani Dziadkowie,
w dniu Waszego święta
każda wnuczka i każdy wnuczek
o Was pamięta!
Składamy dziś serdeczne, najlepsze życzenia:
szczęścia, zdrowia,
pomyślności i zadowolenia!

Święta tuż tuż- Serduszka

Zabawy i zadania (14.12. – 18.12.)

- Rozmowa na temat zbliżających się świąt.

Co robimy w domach, gdy zbliżają się święta?
Co przed świętami dekorujemy w domach?

- Wesoła choinka – słuchanie wiersza T. Kubiaka.

Na gałązce choinkowej
wiszą dwa jabłuszka.
Przy jabłuszku pierwszym  - pajac,
przy drugim – kaczuszka.

Pajac biały jest jak piekarz,
mąkę ma na brodzie. A kaczuszka – złota, jakby
kąpała się w miodzie.

„Popatrz mamo – woła Krysia –
jak ten pajac skacze!”
„A czy słyszysz – mówi mama –
jak kaczuszka kwacze?”

Pajac skacze,
kaczka kwacze – posłuchajcie sami.
A zajączek tuż-tuż obok
rusza wąsikami.

- Rozmowa nt. wiersza.

Co wisi na gałązce choinkowej? Co wisi przy pierwszym jabłuszku? Co wisi przy drugim jabłuszku? Jak wygląda pajac? Jak wygląda kaczuszka? Co jeszcze wisi na gałązce choinkowej?

- Słuchanie piosenek, dowolny taniec przy piosenkach.

Grająca choinka - https://www.youtube.com/watch?v=p7yb5jSr04M

Choineczka - https://www.youtube.com/watch?v=1Te5q8JTr_Y

Świąteczne pierniczki - https://www.youtube.com/watch?v=TT4xZYyZo2E

Siedem reniferów - https://www.youtube.com/watch?v=-kqqkavf9xM

Przybieżeli do Betlejem – kolęda - https://www.youtube.com/watch?v=-p-f5LIBcVg

 

- Wodzenie po śladzie rysunku choinki.
(rysunki choinki, kredki) Wodzenie palcami po liniach, mówiąc:

Choinka, choinka
pięknie przystrojona,
choinka, choinka
przyszła dzisiaj do nas.

- Kolorowanie rysunków choinek.

- Kolorowanie kół (bombek) na obrazku choinki.

- Oglądanie gałązek świerka i sosny: dotykanie ich, wąchanie, porównywanie wyglądu igieł.

- Wskazywanie różnic pomiędzy choinkami przedstawionymi na zdjęciach.

- Ćwiczenia oddechowe Zdmuchujemy igły – dmuchanie na sosnowe igły umieszczone na stoliku.

- Gwiazdki - ćwiczenia plastyczne.
Układanie gwiazdek z długich i krótkich pasków papieru (nakładanie pasków na krzyż, a potem po skosie) wg wzoru a potem wg własnych pomysłów.

- Zabawy z wykorzystaniem rymowanki Na choince.
Rytmiczne powtarzanie poszczególnych słów: cicho i głośno, szybko i wolno.

Na choince gwiazdka świeci
i swym blaskiem cieszy dzieci.

- Opowiadanie o choince znajdującej się na zdjęciu.
(Pokazanie dzieciom zdjęcia choinki)
Czy choinki w naszych domach wyglądają podobnie? Rysowanie lub naklejanie pod obrazkiem choinki obrazków prezentów.

- Łańcuszek – sklejanie pasków papieru.
Paski kolorowego papieru (o długości ok. 10 cm i szerokości 1 cm), klej. Dzieci sklejają pasek papieru tak, aby powstało koło. Przez jego środek przeciągają kolejny pasek i sklejają go tak, jak poprzedni, i tak dalej, aż powstanie długi łańcuch.

- Jeden, dwa, trzy – ćwiczenia w liczeniu.
Rozdajemy dzieciom liczmany (np. małe klocki) i umawiamy się z nimi, że każde z nich ułoży przed sobą tyle liczmanów, ile oczek będzie na kostce. Następnie dołoży ich tyle, aby razem było ich trzy. Rzucamy kostką. Gdy wypadną dwa oczka, dzieci układają przed sobą dwa liczmany, a następnie dokładają jeden liczman. Potem kostką rzucają dzieci. Zabawę powtarzamy kilka razy.

- Choineczka – słuchanie wiersza I.R. Salach.

Choineczka mała
w lesie sobie stała.
Wiatr ją lulał do snu,
więc się kołysała.

Przywieźli ją ludzie
po zmarzniętej grudzie.

Teraz cieszy dzieci.
Widzicie, jak świeci?

- Rozmowa na temat wiersza.
* Jak wyglądała choinka?
* Gdzie rosła?
* Kto ją lulał do snu?
* Jak się wtedy zachowywała?
* Kto ją przywiózł z lasu?
* Kogo cieszy swym wyglądem?

- Zabawa ruchowo-naśladowcza Choinka na wietrze.
Dzieci naśladują poruszanie się choinki, gdy wieje słaby wiatr, a potem - silny wiatr. Stoją w małym rozkroku, ręce mają rozłożone lekko na boki.

- Zabawa rytmiczna Świąteczne życzenia.
Wypowiadanie w określonym rytmie słów mających formę życzeń świątecznych. Powtarzanie ich przez dzieci.

- Zabawa W ten świąteczny czas.

W ten świąteczny czas (klaskanie w ręce)
witam wszystkich was. (kłanianie się)
Jedną ręką pomachajmy, (machanie jedną ręką)
jednym okiem pomrugajmy (puszczanie oczka)
i sąsiada przywitajmy (podanie ręki sąsiadowi stojącemu obok)
w ten świąteczny czas.

- Zabawa muzyczno-ruchowa Świąteczny spacer.
(Nagrania wolnej melodii i szybkiej melodii)
Przy dźwiękach wolnej melodii dzieci spacerują z rodzicami. Zmiana tempa muzyki na szybkie jest sygnałem do połączenia się w koło z inną parą i wspólnego tańca. Dźwięki wolnej melodii są sygnałem do ponownego spaceru. Szybka melodia zachęca do wyboru innych partnerów do tańca.

- Zabawa ruchowa Dziwne kroki.
Dzieci maszerują za rodzicem, który porusza się w dowolnie wybrany przez siebie sposób, naśladują jego sposób poruszania się. Potem dzieci pokazują kroki.

- Ćwiczenia plastyczne Ubieramy choinkę.
Ozdabianie wspólnie z rodzicami kartonowych bombek elementami wyciętymi z folii samoprzylepnej. Przypinanie bombek na sylwecie choinki.

- Wspólne słuchanie kolęd. Liczenie bombek na gałązkach, za każdym razem pokazywanie ich liczby na palcach.

Zimowe wskazówki- Serduszka

- Zabawa Co już umiem?
Rodzic rozmawia z dzieckiem, że ono już wiele potrafi. Mówi np. Kiedy dzieci przyszły do przedszkola, wielu z was nie potrafiło jeszcze odkręcać kranu w łazience, a teraz wszyscy już to umieją robić. Następnie proponuje, aby dziecko wymieniło jedną czynność, którą potrafi już wykonać. Można pomóc dziecku, podając mu niedokończone zdanie: Jestem już duży i potrafię… Dziecko wymienia czynności, które potrafi wykonywać samodzielnie.

- Zimowe wskazówki – słuchanie wiersza B. Formy.

Każdy saneczkarz musi uważać,
by zagrożenia nigdy nie stwarzać.
O zjazdach żadnych wręcz nie ma mowy,
gdy obok górki mkną samochody.

Na zamarznięte rzeki, jeziora,
nawet gdy dobry kolega woła,
nie wolno wchodzić! To zabronione!
Lód się załamie i człowiek tonie!

Narciarze! Proszę z trasy nie zbaczać.
Na strome zjazdy proszę uważać.
Ćwiczyć zakręty i hamowanie,
wtedy nikomu nic się nie stanie.

- Rozmowa na temat wiersza.

* Czy lubicie się bawić na śniegu?
* O czym powinniście pamiętać, gdy zjeżdżacie na sankach?
* O czym powinniście pamiętać, gdy zjeżdżacie na nartach?
* Czy wszędzie można jeździć na łyżwach?

- Zabawa ruchowo-naśladowcza Zabawy zimowe.
 Dzieci naśladują za rodzicami jazdę na nartach, łyżwach i sankach.

- Ćwiczenia logorytmiczne.
Dzieci powtarzają za rodzicami tekst i wskazują części ciała, o których jest w nim mowa.

Oto szyja, ręce dwie, nogi dwie,
buzia, co uśmiecha się.
Brzuch, ramiona, stopy, oczy,
uszy, nos i gęste włosy.

- Zabawa orientacyjno-porządkowa Śnieżynki.
Dzieci biegają w dowolnych kierunkach. Na hasło: Wiatr wieje – śnieżynki wirują, a na hasło: Wiatr ustał – śnieżynki opadają na ziemię (dzieci kucają).

Pani Zima- Serduszka

- Zabawa Długi czy krótki – rozwijająca umiejętność określania (po porównaniu) długości
(przedmioty o różnej długości, tacki oznaczone długością papieru, paski papieru – długie
i krótkie)

Pokazujemy dzieciom po dwa przedmioty (szaliki, sznurowadła, paski papieru, sznurki) różnej długości. Dzieci kolejno oglądają te przedmioty, porównują ich długości, określają, który z nich jest długi, a który krótki.
Dzieci rozdzielają otrzymane od rodzica paski papieru: długie odkładają na tackę oznaczoną długim paskiem, a krótkie – na tackę oznaczoną krótkim paskiem papieru.

- Zabawa muzyczno-ruchowa Jedziemy na saneczkach
(Na saneczkach – piosenka dla dzieci) https://www.youtube.com/watch?v=E4r0BAaFCCw

Dzieci spacerują w dowolnym kierunku. Kiedy usłyszą melodię piosenki, dobierają się parami z rodzicami, tworząc saneczki (stają w parach jeden za drugim) i poruszają się w różnych kierunkach. Kiedy melodia milknie, ponownie spacerują. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie.  

- Propozycja wysłuchania piosenki Śnieżne wianki

https://www.youtube.com/watch?v=VAowK0Jgg5U

- Ćwiczenia w szeregowaniu przedmiotów
(po trzy misie i lalki różnej wielkości)

Rodzic przygotowuje trzy misie różnej wielkości i trzy lalki różnej wielkości. Kładzie małego misia i mówi: mały miś, potem kładzie większego misia i mówi: większy miś, a gdy kładzie trzeciego – mówi: największy miś. Potem to samo ćwiczenie wykonuje z lalkami.
Dzieci przyglądają się, słuchają i próbują powtarzać za rodzicami.

Śniegowe gwiazdki- Serduszka

- Zabawa Zima (wg B. Formy) – dzieci powtarzają za rodzicami:

Po śniegu, po śniegu
dzieci maszerują. (swobodnie maszerują)
Wesoło, wesoło
sobie przytupują. (tupią)
Mróz szczypie, mróz szczypie
wszystkich w nos i w uszy, (dotykają nosa i uszu)
a z nieba, a z nieba
śnieżek ciągle prószy. (naśladują dłońmi spadający śnieg)

- Propozycja wysłuchania piosenki Świeci gwiazdka https://www.youtube.com/watch?v=6UXoCl0gxEE

- Jak zrobić płatek śniegu z papieru? – wykonanie z rodzicami płatka śniegu z papieru
https://www.youtube.com/watch?v=utQ9KRNrz0k

- Zabawa z tekstem Śniegowe gwiazdki (wg B. Formy)

Śniegowe gwiazdki (dzieci swobodnie opuszczają ręce uniesione w górę)
spadają, spadają.
Dzieci je w dłonie (naśladują łapanie śniegowych gwiazdek)
chwytają, chwytają.
Gwiazdki przez chwilę (ręce uniesione w górę, poruszają nimi w nadgarstkach)
się mienią, się mienią,
zaraz się w wodę (przechodzą do przysiadu)
zamienią, zamienią. (uderzają dłońmi o podłogę)

- Zabawa Wirujące płatki śniegu
(nagranie spokojnej melodii)
Dzieci są płatkami śniegu. Podczas słuchania spokojnej melodii wirują. Kiedy dźwięki melodii cichną, płatki śniegu opadają – dzieci powoli przykucają i chowają głowy w ramionach.

- Zabawa Skrzypi śnieg (wg B. Formy)
(dzieci powtarzają za rodzicami)

Po śniegu idziemy, idziemy, idziemy (maszerują)
i mocno tupiemy, tupiemy, tupiemy. (tupią)
Skrzypi śnieg, skrzypi śnieg, skrzypi śnieg, skrzypi śnieg, (pocierają dłoń o dłoń)
a my zaczynamy bieg, bieg, bieg, bieg. (biegną drobnymi kroczkami)

Bałwanki- Serduszka

- Opowieść ruchowa W ogrodzie przedszkolnym
(Rodzice opowiadają, a dzieci naśladują czynności, o których mówią)

Od samego rana padał śnieg (dzieci naśladują ruchami dłoni padający śnieg). Dzieci ubrały się i wyszły do ogrodu przedszkolnego, aby się pobawić (naśladują ubieranie się i marsz do ogrodu). Chwytały spadające płatki śniegu i przyglądały się im (wyskakują obunóż w górę, chwytają na niby płatki śniegu i je oglądają). Śniegu napadało bardzo dużo. Dzieci brodziły po nim, wysoko unosząc nogi (chodzą z wysokim unoszeniem kolan). Postanowiły odgarnąć śnieg, aby powstały ścieżki, po których byłoby wygodnie chodzić (naśladują odgarnianie śniegu łopatą). Chłopcy wpadli na pomysł, aby lepić śnieżki i rzucać nimi (naśladują lepienie kulek i rzucanie nimi w różnych kierunkach). Wszyscy byli oblepieni śniegiem jak bałwanki. Przed powrotem do przedszkola dzieci musiały więc otrzepać ze śniegu buty i ubrania (tupią nogami, otrzepują różne części garderoby wskazane przez rodziców). Rękawiczki były całe mokre. Dzieci rozcierały zamarznięte ręce i chuchały w nie, aby je ogrzać (pocierają rękami o siebie, chuchają w ręce przyłożone do ust).   

- Dowolny taniec przy piosence Pani Zima
https://www.youtube.com/watch?v=472lGSLlRzs

- Rozwiązywanie zagadki.
(Obrazek przedstawiający bałwana)

Ze śniegu ulepiony,
ma kapelusz na głowie.
Stoi sobie sam
ten śniegowy pan.
(bałwan)

Po rozwiązaniu zagadki rodzic pokazuje dziecku obrazek przedstawiający bałwana.

- Zabawa Tworzymy bałwanki
(Dla każdego dziecka zestaw trzech kół różnej wielkości, wycięte z kolorowego papieru miotła i kapelusz, kredki lub flamastry)
Rodzice opowiadają, a dzieci układają przed sobą z odpowiednich elementów bałwanki.

Kiedy spadł puszysty śnieg, dzieci postanowiły ulepić bałwanka. Najpierw utoczyły ze śniegu dużą kulę (dzieci kładą przed sobą największe z kół). Ustawiły ją pośrodku ogrodu. Potem utoczyły kulę trochę mniejszą od tej poprzedniej i ustawiły ją na dużej (dzieci wybierają średnie koło i układają je na dużym kole). – Nasz bałwanek ma już nogi i brzuszek, ale brakuje mu jeszcze głowy – powiedziała pani. I dzieci szybko zabrały się do pracy. Ulepiły jeszcze jedną kulę – mniejszą od dwóch pozostałych. Umieściły ją na samej górze. Było to trudne, ale świetnie sobie poradziły. Bałwan miał głowę (dzieci dokładają najmniejsze koło).
- Jaki to bałwan… - powiedział Tomek. – To przecież tylko śniegowe kule. Duża, mała i najmniejsza. A gdzie oczy, nos i usta? Przydałyby mu się też guziki, kapelusz i miotła, na której siadałyby ptaki. Musimy dokończyć bałwanka (dzieci rysują brakujące elementy, dokładają kapelusz i miotłę, wycięte z kolorowego papieru).

- Zabawa Liczymy – dzieci liczą z ilu kół składa się bałwanek, liczą pozostałe elementy. 

- Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze Skrzypi śnieżek

Dzieci słuchają rymowanki, a następnie powtarzają za rodzicami słowa dźwiękonaśladowcze z różnym natężeniem głosu. Potem poruszają się, słuchając rymowanki.

Wietrzyk wieje: wiuuu, wiuuu, wiuuu, (naśladują poruszanie się drzew na wietrze)
chce obudzić cię ze snu. (przeciągają się)
Śnieżek skrzypi: skrzyp, skrzyp, skrzyp, (klaszczą w dłonie)
przykrył puchem ziemię w mig. (naśladują dłońmi padający śnieg)
Jadą sanki: szur, szur, szur, (pocierają jedną dłonią o drugą)
choć nie mają wcale kół. (poruszają palcem wskazującym w geście przeczenia)
Wróbel ćwierka: ćwir, ćwir, ćwir, (machają rękami jak skrzydłami ptaka)
a na drzewie siedzi gil. (przykucają)

Nadchodzi zima- Serduszka

 

- Zimowa pogoda – zabawa dydaktyczna
(obrazki przedstawiające elementy pogody)
Rodzic odsłania dziecku obrazki przedstawiające różne elementy pogody. Dziecko nazywa obrazki, np.: padający deszcz, padający śnieg, słońce, słońce zakryte częściowo chmurą, burza, wiejący wiatr. Wskazuje te, które przedstawiają pogodę, jaka jest w tym dniu.

- Bawimy się śnieżkami – zabawa rozwijająca duże grupy mięśniowe.
Dziecko naśladuje podnoszenie śniegu, lepienie śnieżek, rzucanie nimi: raz jedną ręką, raz drugą.

- Gawronek poznaje zimę – słuchanie opowiadania H. Zdzitowieckiej.
Młody gawronek źle spał tej nocy. Ze snu budziło go dotkliwe zimno. Najwięcej marzły mu nogi. Stawał to na jednej, to na drugiej, wreszcie nastroszył wszystkie pióra tak, że zasłoniły mu nawet palce. To trochę pomogło. Teraz chłód już mu mniej dokuczał i resztą nocy przespał jako tako.
Kiedy się zbudził, zobaczył, że wszyscy jego towarzysze podobnie nastroszyli czarne, lśniące pióra, chcąc utrzymać jak najwięcej ciepła. Pióra zastępowały im puszystą kołderkę.
- Dlaczego tak zimno? – spytał gawronek sąsiada.
- Bo zima już nadchodzi- odpowiedział stary, doświadczony gawron.
- Zima? – zdziwił się gawronek. – Co to jest zima?
- Sam się przekonasz, gdy zmarzniesz przy poszukiwaniu żeru zasypanego śniegiem.
- A co to jest śnieg?
- Kwarrr!...
Stary gawron zakrakał z politowaniem i poderwał się do lotu. Całe stado uniosło się w górę i zatoczyło kilka kręgów.
Młodemu gawronowi zachciało się pić. Skierował się więc do pobliskiego stawku na polu. Woda w stawie była dziwnie spokojna. Nie marszczyły jej nawet najdrobniejsze fale. Gawronek pochylił dziób, chcąc nabrać wody, stuknął nim o coś twardego. Zdziwiony, przekrzywił głowę – raz w prawo, raz w lewo, spojrzał raz jednym, raz drugim okiem i znowu spróbował zaczerpnąć kilka kropli. Dziób znowu stuknął o dziwną, przezroczystą powierzchnię.
- Kwarrr! – zawołał gawronek. – Co to jest? Czyżby woda stwardniała?
Ostrożnie postawił jedną nóżkę na wodzie. Nie rozprysnęła się na boki, i nóżka była sucha. Postawił drugą nogę i – o dziwo! – stanął na powierzchni wody. Przez tę twardą wodę widział w głębi falujące z lekka rośliny w wodzie.
- Nareszcie – ucieszył się i połknął kilka kropli. – Kwarrr… jaka zimna! – wstrząsnął się.
- Kwarrr… - odezwał się tuż za nim stary gawron. – Co to, jeszcze niecały staw zamarzł?
- Zamarzł? Nie rozumiem, co mówisz… Ale może mi wytłumaczysz, co się stało z wodą w naszym stawie? Wczoraj była zupełnie mokra i nie można było jej dotknąć, żeby nóg nie zamoczyć, a dziś chodzę po niej jak po brzegu, tylko że bardzo ziębi w nogi.
- Widzisz – zakrakał stary gawron. – To właśnie zima nadchodzi. To ona zmieniła wodę w stawie w twardy i zimny lód.

- Rozmowa na temat opowiadania: Jak spędził noc młody gawron? Dlaczego nie mógł napić się wody? Po czym stary gawron poznał, że to już zima?

- Kolorowe koła – ćwiczenie utrwalające kolory. (kolorowe koła na kartce papieru) Dziecko łączy koła w tym samym kolorze linią też w tym samym kolorze. Nazywa kolory.

- Co mogą nasz język i nasze wargi? – ćwiczenia narządów artykulacyjnych.
Dziecko dostaje małe lusterko. Otwiera usta, ogląda swój język; porusza nim – najpierw powoli, potem coraz szybciej; wysuwa go do przodu, do tyłu, w górę, na boki. Rozchyla lekko wargi, okrężnym ruchem przesuwa językiem wzdłuż górnej wargi, potem dolnej, kilkakrotnie w jedną stronę, a potem w drugą. Wysuwa wargi do przodu, tworząc ryjek, i rozciąga je w uśmiechu, bez pokazywania zębów. Posyła całuski do swojego odbicia (rodzic demonstruje dziecku ćwiczenia).

Spotkanie z Mikołajem- Serduszka

 

- Rozwiązanie zagadki

Kto to jest?
Nazywają go świętym
i wszystkim grzecznym dzieciom
przynosi prezenty.                  (Mikołaj)

 

- Zabawa ruchowo-naśladowcza „Mikołaj”

Dzieci naśladują niesienie ciężkiego worka z prezentami – są Mikołajami, którzy niosą prezenty dla dzieci. Następnie naśladują niesienie lekkiego worka – są Mikołajami, którzy powracają z pustymi workami po rozdaniu dzieciom prezentów.

 

- Słuchanie wiersza „Mikołajowe dary” B. Formy

Dźwięczą, dzwonią
małe dzwonki
w saniach z Mikołajem.
Wszystkie dzieci on odwiedzi,
nim dzionek nastanie.

Paweł marzył o rowerze,
pewnie go dostanie.
A dla Jarka
nowa piłka
już jest na dywanie.

Dobrze wszystkich
zna marzenia.
Zanim świt przybędzie,
pełny worek z prezentami
całkiem pusty będzie.

Rozmowa na temat wiersza.
- Czym przyjedzie Mikołaj?
- Co dostaną dzieci od Mikołaja?
- Jak będzie wyglądał worek Mikołaja rano? Jak będzie wyglądał wieczorem?

 

- Śpiewanie z rodzicem tekstu rymowanki „Witaj Mikołaju” („Żegnaj Mikołaju”) na melodię piosenki „Panie Janie”.

Mikołaju, Mikołaju,
witaj nam,

witaj nam.
Wszyscy cię kochamy,
cały rok czekamy.
Bądź wśród nas,
bądź wśród nas.

Mikołaju, Mikołaju,
żegnaj nam,
żegnaj nam.
Wszyscy cię kochamy,
cały rok czekamy.
Odwiedź nas,
odwiedź nas.

- Do obejrzenia filmik „Pozdrowienia od Mikołaja”

https://www.youtube.com/watch?v=JK8hRmDkLiY

- Kolorowanie obrazków przedstawiających Mikołaja.

 

Życzymy wszystkim dzieciom wspaniałych prezentów od Mikołaja!

Pasowanie na przedszkolaka Serduszka

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

Dzieci z grupy „Serduszka” w dniu 19 listopada 2020r. przeżyły swoją pierwszą ważną uroczystość w przedszkolu – „PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA”. Na tę okazję długo przygotowywały program artystyczny, podczas którego recytowały wierszyki, śpiewały piosenki i tańczyły w rytm muzyki. Po występie artystycznym nastąpiło uroczyste ślubowanie, a Pani Dyrektor dotykając „magiczną” kredką ramienia każdego dziecka i wypowiadając słowa: „Pasuje cię na przedszkolaka” oficjalnie wprowadziła przedszkolaków do grupy „Serduszka”. Następnie każdy otrzymał pamiątkowy dyplom, znaczek, upominek i medal. Medale przygotowała Zosia z siostrą. Po uroczystości na dzieci czekał słodki poczęstunek – pyszne ciasto od mamy Zosi, które „Serduszka” zjadły ze smakiem.

 

 

środa 27 styczeń 2021
1510797
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
774
1540
4665
26967

BIP Logo

Godło Polski i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej - przeniesienie do strony głównej serwisu