Przedszkole Miejskie nr 15 w Będzinie zaprasza wszystkie dzieci w wieku 5-6 lat z terenu całej Polski do udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym: "Kurczak Wielkanocny".

Cel konkursu:
- rozbudzanie kreatywności dzieci;
- promowanie talentów;
- rozwijanie zainteresowań twórczych;
- rozwijanie wyobraźni;
- kultywowanie tradycji wielkanocnych;

Regulamin:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5-6 letnich;
 2. Technika plastyczna: dowolna PŁASKA BEZ MATERIAŁÓW SYPKICH;
 3. Ilość prac z jednej placówki: max. 3 prace;
 4. Termin nadsyłania prac: do 11.04.2017r. (decyduje data stempla pocztowego);
 5. Ogłoszenie wyników: do 26 kwietnia 2017r.

Prace należy nadsyłać na adres:

Przedszkole Miejskie nr 15
ul. Barlickiego 75
42 – 506 Będzin
z dopiskiem "konkurs wielkanocny"

Uwagi:

 1. Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko autora, wiek, dokładny adres placówki, numer telefonu i e-mail placówki, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego – wypisane DRUKOWANYMI literami KOMPUTEROWO.
 2. Kryteria oceny: samodzielność, oryginalność, pomysłowość;
 3. Oceny dokona Jury powołane przez organizatora konkursu: nauczyciele placówki i rodzice przedszkolaków PM15.
 4. O wynikach poinformujemy laureatów do 26 kwietnia 2017r. telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w celu promocji konkursu i placówki.
 6. Przewidziane są 3 nagrody główne i 3 wyróżnienia;
 7. Nagrody, dyplomy i podziękowania dla zwycięzców i wyróżnionych zostaną przesłane pocztą;
 8. Wymagane jest przysłanie - wraz z pracą - zgody opiekuna prawnego dziecka, które wykonało pracę, na wykorzystanie jego danych osobowych w czasie trwania wystawy prac w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Będzinie oraz na publikacje na stronach: www.blizejprzedszkola.pl, www.przedszkole15bedzin.com.pl i w prasie lokalnej. Bez tego dokumentu praca nie będzie brana pod uwagę.

  Oświadczam,
  że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka

  ................................................................................................................................................................

  dla celów VIII ogólnopolskiego konkursu plastycznego "Kurczak Wielkanocny”, zorganizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 15 w Będzinie.
  Podstawa prawna: Ustawa z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2016 roku, poz. 922).

  …………………………

  Podpis rodzica



 9. Nauczyciele, którzy pragną otrzymać podziękowania za przygotowanie dzieci do konkursu proszeni są o podanie adresu mailowego. Podziękowania zostaną wysłane na maila.
 10. Wyniki konkursu wraz z nazwiskami laureatów zostaną opublikowane na stronie placówki i na www.blizejprzedszkola.pl, www.przedszkole15bedzin.com.pl oraz w lokalnej prasie.
 11. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację danych osobowych. Uczestnik Konkursu, przesyłając swoją pracę, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 833), w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania nagród. Uczestnik ma prawo wglądu do danych, które go dotyczą, oraz naniesienia do nich poprawek.
 12. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brały udziału w konkursie.

 

Organizator konkursu:

Przedszkole Miejskie nr 15
ul. Barlickiego 75
42 – 506 Będzin

Osoba odpowiedzialna:
Ewa Jeziorowska

Informacje i pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

piątek 15 listopad 2019
931104
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
803
1123
5779
15431

BIP Logo

Godło Polski i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej - przeniesienie do strony głównej serwisu