IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Wielkanocna Pisanka Origami"

Przedszkole Miejskie nr 15 w Będzinie zaprasza wszystkie dzieci w wieku 5-6 lat z terenu całej Polski do udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym: "Wielkanocna pisanka origami”.

Cel konkursu:
- rozbudzanie kreatywności dzieci;
- promowanie talentów;
- rozwijanie zainteresowań twórczych;
- rozwijanie wyobraźni;
- kultywowanie tradycji wielkanocnych;

Regulamin:

    1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5-6 letnich;
    2. Technika plastyczna: ORIGAMI, PŁASKA, format A4
    3. Ilość prac z jednej placówki: max. 3 prace;
    4. Termin nadsyłania prac: do 23.03.2018r. (decyduje data stempla pocztowego);
    5. Ogłoszenie wyników: do 1 kwietnia 2018r.

Prace należy nadsyłać na adres:

Przedszkole Miejskie nr 15
ul. Barlickiego 75
42 – 506 Będzin
z dopiskiem "konkurs wielkanocny"

Uwagi:

1. Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko autora, wiek, dokładny adres placówki, numer telefonu i e-mail placówki, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego – wypisane DRUKOWANYMI literami KOMPUTEROWO.
2. Kryteria oceny: samodzielność, oryginalność, pomysłowość;
3. Oceny dokona Jury powołane przez organizatora konkursu: nauczyciele placówki i rodzice przedszkolaków PM15.
4. O wynikach poinformujemy laureatów do 1 kwietnia 2018r. telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;
5. Prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w celu promocji konkursu i placówki.
6. Przewidziane są 3 nagrody główne i 3 wyróżnienia;
7. Nagrody, dyplomy i podziękowania dla zwycięzców zostaną przesłane pocztą;
8. Wymagane jest przysłanie - wraz z pracą - zgody opiekuna prawnego dziecka, które wykonało pracę, na wykorzystanie jego danych osobowych w czasie trwania wystawy prac w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Będzinie oraz na publikacje na stronach: www.blizejprzedszkola.pl, www.przedszkole15bedzin.com.pl i w prasie lokalnej. Bez tego dokumentu praca nie będzie brana pod uwagę.

Oświadczam,
że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka

................................................................................................................................................................

dla celów IX ogólnopolskiego konkursu plastycznego ,,Wielkanocna pisanka origami”, zorganizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 15 w Będzinie.
Podstawa prawna: Ustawa z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( DZ. U. z 2016 roku, poz. 922).

…………...………………
Podpis rodzica

 

9. Nauczyciele, którzy pragną otrzymać podziękowania za przygotowanie dzieci do konkursu proszeni są o podanie adresu mailowego. Podziękowania zostaną wysłane na maila.
10. Wyniki konkursu wraz z nazwiskami laureatów zostaną opublikowane na stronie placówki i na www.blizejprzedszkola.pl oraz w lokalnej prasie.
11. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację danych osobowych. Uczestnik Konkursu, przesyłając swoją pracę, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 833), w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania nagród. Uczestnik ma prawo wglądu do danych, które go dotyczą, oraz naniesienia do nich poprawek.
12. Dane osobowe uczestników pozyskiwane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane osobom trzecim.
13. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brały udziału w konkursie.

 

Organizator konkursu:

Przedszkole Miejskie nr 15
ul. Barlickiego 75
42 – 506 Będzin

Osoba odpowiedzialna:

Ewa Jeziorowska, Danuta Janduła

Informacje i pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 
 
piątek 15 listopad 2019
931108
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
807
1123
5783
15435

BIP Logo

Godło Polski i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej - przeniesienie do strony głównej serwisu