INTENDENT – RENATA SEREMAKOdpłatność za żywienie i opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu należy wpłacać u intendenta.

Wpłaty można również dokonywać na wskazane poniżej numery kont ( po wcześniejszym uzgodnieniu kwot u intendenta) pamiętając o WYPEŁNIENIU TREŚCI PRZELEWU :  • IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA.

  • GRUPA, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA DZIECKO.

  • MIESIĄC, ZA KTÓRY DOKONYWANA JEST WPŁATA.


OPŁATA ZA WYŻYWIENIE: 20105012271000002300922362


OPŁATA ZA POBYT: 58105012271000002301152829


Wpłat dokonujemy do 10-tego każdego miesiąca.

STAWKI ŻYWIENIOWE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

3 posiłki -  7 zł

2 posiłki - 6 zł

1 posiłek - 5 zł

 

 Koszt pobytu dziecka w przedszkolu

• 8:00 – 13:00 (podstawa programowa)


• Za każdą godzinę przekraczającą podstawę programową koszt

wynosi 1,00zł.


• Opłaty dokonuje się z góry za cały miesiąc.• Zmiany posiłków lub godzin pobytu dziecka w przedszkolu

następują od nowego miesiąca. Zmiany należy zgłaszać u

dyrektora w miesiącu poprzedzającym.