• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

 

 

 

Godziny

Zajęcia dnia        

600 - 800

Schodzenie się dzieci do przedszkola, kontakty indywidualne
z rodzicami, rozmowy indywidualne z dziećmi;

Czynności opiekuńcze; zabawy według zainteresowań dzieci.

800 - 845

Wspieranie rozwoju dzieci poprzez zabawy dydaktyczne,
ćwiczenia mowy, zabawy ruchowe i konstrukcyjne;
ćwiczenia poranne.

845 - 900

Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.

900 - 930

Śniadanie

930 - 1030

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i tworzenie okazji do obserwowani dzieci podczas odkrywania oraz eksperymentowania; podejmowanie zabaw badawczych i konstrukcyjnych.

1030 - 1145

Wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe
na świeżym powietrzu.

1145 - 1200

Przygotowanie do obiadu.

1200 - 1230

Obiad

1230 - 1300

Kształtowanie zachowań prozdrowotnych, zapewnienie dzieciom różnych form relaksu;

1300 - 1345

Praca indywidualna, ćwiczenia stymulacyjne, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, czynności opiekuńcze.

1345 - 1400

Przygotowanie do podwieczorku, wdrażanie zasad higieny
i kulturalnego zachowania się przy stole.

1400 - 1415

Podwieczorek

1415 - 1700

Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci.

Praca kompensacyjno - wyrównawcza.

Prace gospodarczo - porządkowe w sali i w półkach indywidualnych.

Rozchodzenie się dzieci do domów.

Nasze Grupy

Grupa Kwiatuszki

Kwiatuszki
2,5-3 latki

Grupa Sówki

Sówki
4-3 latki

Grupa Misie

Biedronki
5-4 latki

Grupa Motylki

Motylki
6-5 latki

Grupa Serduszka

Serduszka
6 latki

Tel. +48 32 760 26 32